Priodas Aur Gwynfryn ac Eirlys. Medi 2008 - ifor
Joyce Williams, Hollywell. (merch nansi & bob aye aye)Priodas Arian Gwynfryn & Eirlys

Joyce Williams, Hollywell. (merch nansi & bob aye aye)Priodas Arian Gwynfryn & Eirlys

PriodasArian