Priodas Aur Gwynfryn ac Eirlys. Medi 2008 - ifor
Jean Jones, Dol-y-wern Llangollen.Priodas Arian Gwynfryn & Eirlys

Jean Jones, Dol-y-wern Llangollen.Priodas Arian Gwynfryn & Eirlys

PriodasArian